Skip to the main content

Welkom op de website van B.C. BridgeBird.

Wij spelen iedere dinsdagmiddag in het Dorpshuis Vogelenzang aan de Henk Lensenlaan 2 A. Voor het dorpshuis is een ruime parkeergelegenheid en oplaadpunten voor e-bikes. Alle activiteiten zijn op de begane grond. In ontspannen sfeer spelen we met wedstrijdleiding steeds 24 spellen in 3 lijnen. De scores worden op BridgeMates ingevuld en zijn einde middag meteen bekend en worden per mail nagestuurd. Het speelseizoen loopt van begin sept. tot begin mei met ca 35 speelmiddagen, incl een Kerst- en Slotdrive. Wilt u kennismaken, dan bent u hierbij uitgenodigd om een of twee keer te komen proefspelen. U kunt zich hiervoor aanmelden door ons een bericht te sturen via de knop in de linker kolom van dit scherm. De contributie is €85,- p.p. en €75,- als u ook lid bent van een andere NBB-club. Dit kan overgemaakt worden naar banknr NL98 RABO 0341 2406 05 t.n.v. BC BridgeBird o.v.v. de naam van het lid. Tot ziens op dinsdagmiddag!

Uitslagen & Klassementen

Huishoudelijk reglement

Lidmaatschap Artikel 1: Personen die gewoon lid van de vereniging wensen te worden, geven...

05/10/2020 - Carla Saenen

Privacy verklaring

Bridgeclub BridgeBird, spelend in Vogelenzang en aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (hierna...

05/10/2020 - Carla Saenen

Competitiereglement

Algemeen Artikel 1: De organisatie en inrichting van de competities van de vereniging zijn...

05/10/2020 - Carla Saenen